Informatie over de verschillende belastingsoorten

Gemeente Beverwijk

Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

In de gemeente gemeente Beverwijk zijn een aantal gebieden aangewezen waar bij het parkeren van een voertuig parkeerbelasting moet worden betaald. De hoogte van de parkeerbelasting is afhankelijk van de parkeerzone en de parkeertijd. Als bij controle blijkt dat geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald, wordt het uurtarief, dit inclusief kosten, door middel van een naheffingsaanslag in rekening gebracht. De kosten van een naheffingsaanslag zijn voor 2019 vastgesteld op een bedrag van € 62,70. Als de opgelegde naheffingsaanslag niet direct betaald wordt, wordt nadien een duplicaat naheffingsaanslag inclusief acceptgirokaart toegezonden. Voor de parkeerbelasting en de naheffingsaanslag parkeerbelastingen bestaat geen mogelijkheid van kwijtschelding.

Tarieven 2019

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur bedraagt per tijdseenheid van 60 minuten:

 • Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2, € 1,30
 • Beverwijk Binnenstad Rand, € 1,30
 • Beverwijk Bazaar, € 1,50

Bewonersvergunnningen

Voor het belastingjaar 2019 zijn de tarieven voor de bewonersvergunningen voor de parkeergebieden Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2, Beverwijk Binnenstad Rand, Beverwijk Blauwe Zone 1 en 2, Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar, per jaar per adres:

 • 1e vergunning, € 20,00
 • 2e vergunning, € 20,00
 • 3e en volgende vergunning, € 80,00

Bezoekersvergunningen

Voor het belastingjaar 2019 zijn de tarieven voor de bezoekersvergunningen voor de parkeergebieden Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2, Beverwijk Binnenstad Rand, Beverwijk Blauwe Zone 1 en 2, Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar: € 20,00 per jaar.

Bedrijvenvergunningen

Voor het belastingjaar 2019 zijn de tarieven per jaar:

 • Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2, eerste vergunning € 175,00 en 2e en volgende vergunningen € 350,00 per vergunning;
 • Beverwijk Binnenstad Rand, eerste vergunning € 175,00 en 2e en volgende vergunningen € 350,00 per vergunning;
 • Beverwijk Blauwe Zone 1 en 2, eerste vergunning € 175,00 en 2e en volgende vergunningen € 350,00 per vergunning;
 • Beverwijk Bazaar, € 100,00;
 • Weekmarktvergunning, € 80,00;
 • Meerplein en Halve Maan, € 175,00.

Verder kent de gemeente Beverwijk nog Zorgverlenersvergunningen en Algemene vergunningen. De tarieven voor deze vergunningen kunt u vinden in de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2019.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.