Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

In de gemeente gemeente Beverwijk zijn een aantal gebieden aangewezen waar bij het parkeren van een voertuig parkeerbelasting moet worden betaald. De hoogte van de parkeerbelasting is afhankelijk van de parkeerzone en de parkeertijd. Als bij controle blijkt dat geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald, wordt het uurtarief, dit inclusief kosten, door middel van een naheffingsaanslag in rekening gebracht. De kosten van een naheffingsaanslag zijn voor 2023 vastgesteld op een bedrag van € 72,90. Als de opgelegde naheffingsaanslag niet direct betaald wordt, wordt nadien een duplicaat naheffingsaanslag toegezonden. Voor de parkeerbelasting en de naheffingsaanslag parkeerbelastingen bestaat geen mogelijkheid van kwijtschelding.

Tarieven 2023

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur bedraagt per tijdseenheid van 60 minuten:

 • Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2, € 1,50
 • Beverwijk Binnenstad Rand, € 1,50
 • Beverwijk Bazaar, € 1,50

Bewonersvergunningen

Voor het belastingjaar 2023 zijn de tarieven voor de bewonersvergunningen voor de parkeergebieden Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2, Beverwijk Binnenstad Rand, Beverwijk Blauwe Zone 1 en 2, Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar, per jaar per adres:

 • 1e vergunning, € 26,16
 • 2e vergunning, € 83,72
 • 3e en volgende vergunning, € 83,72

Bezoekersvergunningen

Voor het belastingjaar 2023 zijn de tarieven voor de bezoekersvergunningen voor de parkeergebieden Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2, Beverwijk Binnenstad Rand, Beverwijk Blauwe Zone 1 en 2, Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar: € 26,16 per jaar.

Bedrijvenvergunningen

Voor het belastingjaar 2023 zijn de tarieven per jaar:

 • Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2, eerste vergunning € 209,30 en 2e en volgende vergunningen € 366,27 per vergunning;
 • Beverwijk Binnenstad Rand, eerste vergunning € 209,30 en 2e en volgende vergunningen € 366,27 per vergunning;
 • Beverwijk Blauwe Zone 1 en 2, eerste vergunning € 209,30 en 2e en volgende vergunningen € 366,27 per vergunning;
 • Beverwijk Bazaar, € 104,65 (alleen verleningen, geen nieuwe aanvragen mogelijk);
 • Weekmarktvergunning, € 104,65 (alleen verleningen, geen nieuwe aanvragen mogelijk);
 • Meerplein en Halve Maan, € 209,30 (alleen verleningen, geen nieuwe aanvragen mogelijk).

Verder kent de gemeente Beverwijk nog Zorgverlenersvergunningen en Algemene vergunningen. De tarieven voor deze vergunningen kunt u vinden in de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen (externe link) 2023.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.