Toeristenbelasting

Voor personen die overnachten in de gemeente Beverwijk en niet staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Beverwijk, wordt toeristenbelasting geheven.

Wie betaalt de toeristenbelasting?

Voor het houden van verblijf binnen de gemeente Beverwijk in bijvoorbeeld hotels, pensions, campings, bed and breakfast, Airbnb e.d. tegen een vergoeding door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente Beverwijk zijn opgenomen, wordt onder de naam 'toeristenbelasting' een directe belasting geheven. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot het hiervoor bedoelde verblijf. Gaat u een bedrijf beginnen dat gelegenheid gaat bieden voor overnachtingen (hotel, pension, jeugdherberg, camping of B&B) dan moet u uw bedrijf ten behoeve van de toeristenbelasting aanmelden. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden. Het is ook mogelijk de aanmelding digitaal te verzorgen.

Particuliere vakantieverhuur via o.a Airbnb

Biedt u een woning of logies aan via verhuurwebsites als Airbnb? Ook dan bent u verplicht toeristenbelasting af te dragen over het aantal betaalde overnachtingen. Op het moment dat u start met het aanbieden van particuliere (vakantie)verhuur dient u zich dan ook voor de toeristenbelasting aan te melden.

Nachtregister

Voor de berekening van de toeristenbelasting is de belastingplichtige/ondernemer verplicht een administratie bij te houden ten aanzien van het verblijf (dit is het aantal overnachtingen) van gasten. Het register (zie voorbeeld)) moet tenminste de volgende klantgegevens bevatten:

  • naam en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van aankomst en datum van vertrek
  • het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

Tarieven

Het tarief per persoon per overnachting bedraagt € 1,05. Voor de berekeningswijze van toeristenbelasting voor campings wordt verwezen naar de Verordening toeristenbelasting 2023 (externe link) .

.

Aangifte

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een aangiftebiljet. Dit aangiftebiljet vult u in en stuurt u met een kopie van het nachtverblijfregister weer op. De gemeente zal uw aangifte controleren en daarmee de hoogte van de aanslag toeristenbelasting vaststellen. Ook is het mogelijk om de aangifte digitaal te verzorgen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.